การตกแต่งสวน นั้นเป็นสิ่งที่คนมีบ้านต่างต้องการที่จะทำ เพราะสวนทำให้บ้านมีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น เป็นที่ที่มีความเย็นสบาย ความสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในบ้านได้ ซึ่งหลาย ๆ คนนั้น ก็จะเน้นที่การปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น อีกทั้งยังช่วยป้องกันบ้านจากแสงแดดได้ ซึ่งเราแน่ใจหรือไม่ว่าวิธีการปลูกต้นไม้ของเรานั้นถูกต้อง และจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี  ความเข้าใจผิด  7 ข้อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที รวมเรื่องราวความเข้าใจผิดที่มีมานานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่เราไม่ควรทำ และควรแก้ไขก่อนที่จะทำให้ต้นไม้ไม่โต

ความเข้าใจผิด  7 ข้อ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที

1. ขุดหลุมปลูกให้ลึก

ความเข้าที่ผิดมาตั้งแต่แรกของหลาย ๆ คน นั้นก็คือ การขุดหลุมปลุกต้นไม้ที่ต้องลึกมาก ๆ แต่แคบ เพื่อให้รากได้หาอาหาร ซึ่งความจริงนั้น รากที่หาอาหารจะอยู่บริเวณใกล้ผิวดิน และแผ่ออกไปด้านข้างมากกว่าแนวลึก มีต้นไม้ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปแทงรากแก้วลงไปลึก ดังนั้น ควรขุดหลุมให้มีปากหลุมลึกเพียง 15-30 เซนติเมตร โดยเฉพาะต้นไม้ล้อมที่ปลูกอยู่ในดินเป็นระยะเวลานาน การขุดหลุมปลูกให้มีปากกว้างที่สุด ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงสองเท่าของทรงพุ่มใบ จะส่งเสริมให้ระบบรากสมบูรณ์ มีผลทำให้ลำต้นแข็งแรงและพุ่มใบเจริญเร็ว ดังนั้น หากเราจะปลุกต้นไม้ ควรเปลี่ยนวิธีการขุดหลุมใหม่ เพื่อให้ต้นไม้ของเรานั้นเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามขึ้น

ความเข้าใจผิด  7 ข้อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที - ขุดหลุมปลูกให้ลึก

2. ซื้อดินถุงมาคลุมหน้าดิน

การใช้ดินปลูกต้นไม้ก็เช่นกัน ที่หลาย ๆ คนนั้นมักไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป มาเพื่อกลบหน้าดินเวลาที่ปลูกเสร็จ ซึ่งนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากดินปลูกที่ใส่ถุงขายส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแกลบดำ หรือใช้วัสดุอื่นที่มักไม่ย่อยสลายตัว ทำให้หลุมปลูกไม่มีสารอาหาร และมีเพียงตุ้มดินที่ติดมากับรากไม้กลายเป็นที่หมักปุ๋ย พวกวัสดุปลูกที่ไม่ย่อยสลายจะแย่งแร่ธาตุอาหาร และความชื้นทำให้ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโต รวมทั้งอาจมี เชื้อโรค รา ไข่แมลง และเชื้อวัชพืช ติดตามมาด้วย ดังนั้น เราควรที่จะใช้ดินหน้าดินของมันมาปรุงดิน ผสมแร่ธาตุต่าง ๆ เอง เพื่อที่ต้นไม้จะได้รับแร่ธาตุได้อย่างเต็มที่

ความเข้าใจผิด  7 ข้อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที - ซื้อดินถุงมาคลุมหน้าดิน

3. รีบปลูกพืชคลุมหน้าดิน

การคลุมหน้าดินนั้น ก็เป็นสิ่งที่หลายคนควรทำ หลาย ๆ คนใช้หญ้า ดอกไม้ หรือพืชต่าง ๆ มาคลุมหน้าดินทันที นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้ว ควรคลุมปากหลุมที่กลบด้วยวัสดุคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช เช่น หญ้าไทรตากแห้งสับ กาบมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวที่ไม่มีเส้นใย ปุ๋ยหมักหยาบที่สลายตัวแล้ว ไม้บดจากโรงเลื้อย หรือเศษไม้สับที่ไม่ต้องหมัก จะผสมกันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยไม่ควรใส่ให้ชิดโคนต้น เพราะอาจเป็นสาเหตุเกิดเชื้อราหรือที่อยู่ของแมลงได้ ส่วนในเรื่องของพืชคลุมหน้าดินนั้น ถ้าต้นไม้ของเรายังไม่โตพอที่จะเอาที่ค้ำออก ก็อย่าพึ่งปลุกพืชคลุมดิน เพราะจะทำให้พืชเหล่านั้นแย่งสารอาหารของต้นไม้ของเราได้

ความเข้าใจผิด  7 ข้อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที - รีบปลูกพืชคลุมหน้าดิน

4. พันลำต้นด้วยกระสอบ

หลาย ๆ คนอาจจะเคยเห็น การนำกระสอบมาคลุมลำต้น เพื่อรักษาความเย็น ความชื้นของต้นไม้ ที่เราพึ่งปลูก ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดมาก ๆ เพราะการใช้กระสอบพันลำต้นนั้น อาจเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของหนอน แมลงและเชื้อรา ถ้าหากมีแผลที่ลำต้นก็อาจทำให้มองไม่เห็น และไม่ทันได้รักษาแก้ไข ซึ่งควรใช้วิธีอื่นในกำบัง เช่น ทำม่านตะข่ายพลาสติกรอบต้นในทิศใต้ หรือทิศตะวันตกเพื่อพรางแสง

หากจำเป็นต้องใช้ลวดสลิง หรือเชือกทั่วไปที่คมต้องหุ้มด้วยสายยาง เพื่อลดการเสียดสี เพื่อที่จะลดความอับ มืดที่เป็นที่อยุ่ของหนอน และเชื้อรา และเราก็สามารถมองเห็นแผลของต้นไม้ได้ง่าย ๆ ดังนั้น ต่อไปนี้ไม่ควรเปลี่ยนวิธีคลุมต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม - พันลำต้นด้วยกระสอบ

5. ใช้ไม้ค้ำยันนานเกินไป

สิ่งที่หลาย ๆ คนต่างเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ นั่นก็คือ การใช้ไม้ค้ำยันตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเราปลูกต้นไม้มาได้ประมาณ 1-2 ปี แล้วนั้น ควรจะเอาไม้ค้ำยันออกเพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตด้วยตนเอง เพราะการตรึงต้นไม้ด้วยค้ำยันยาวนานเกินไป จะทำให้ลำต้นไม่แข็งแรงเนื่องจากต้นไม่สามารถขยายใหญ่ได้ การใช้ไม้ค้ำยัน

โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องยึดโยงส่วนที่สัมผัสกับลำต้น ควรใช้วัสดุแบนและยืดหยุ่นได้พอสมควร เช่น แถบพลาสติกอ่อนหรือแถบยาง การใช้ลวด หรือเชือกที่คม จะทำให้สีกับลำต้นจนเกิดแผลได้หรือรัดลำต้นแน่น หากปล่อยไว้นานจนกลืนเข้าไปในเนื้อไม้จะเกิดบาดแผลและลำต้นหักได้ ดังนั้น การเลือกไม้ค้ำยันที่ดี และตรงจุดก็จะช่วยป้องกันให้ต้นไม้ของเราบาดเจ็บ จากทั้งสิ่งค้ำ ลม หรือมนุษย์ และไม่ควรค้ำไว้นานจนเกินไปด้วย

7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม - ใช้ไม้ค้ำยันนานเกินไป

6. เร่งใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่พึ่งปลูก

ความเข้าใจผิดที่ทุกคนน่าจะมักทำกัน นั่นก็คือ การใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ที่พึ่งปลูก เพื่อเป็นการเร่งโต หรือเพื่อบำรุงต้นไม้ ซึ่งความเป็นจริงนั้น ต้นไม้ล้อมที่พึ่งนำมาปลูกใหม่ ระบบรากยังไม่สามารถเอาสารอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ การใส่ปุ๋ยในระยะแรกนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเร่งให้วัชพืชโตเร็ว เพราะวัชพืชโดยทั่วไปจะมีระบบแข็งแรงจึงแย่งอาหารจากต้นไม้ที่ปลูกใหม่ได้โดยง่าย โดยเราจะสามารถให้ปุ๋ยทางระบบรากปกติ สำหรับต้นไม้ที่ปลูกอย่างถูกวิธีในช่วงต้นฤดูฝนแรกหลังจากปลูก และต้องถอนวัชพืชออกให้หมด เพื่อป้องกันการแย่งสารอาหารจากต้นไม้ ซึ่งใครที่คิดจะให้ปุ๋ยกับต้นไม้ที่พึ่งปลูกก็ควรเปลี่ยนวิธี ไม่เช่นนั้นเราจะได้วัชพืชกลับมาแทน

7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม - เร่งใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่พึ่งปลูก

7. ตัดกิ่งลิดใบทิ้งทั้งก่อน และหลังปลูก

ความเข้าใจผิดข้อสุดท้าย ที่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ทั้งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ หรือพืชอื่น ๆ นั้นก็คือ การตัดกิ่ง ตัดใบของต้นไม้ก่อนปลูก และหลังปลูก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะใบไม้คือแหล่งผลิตอาหารและคายน้ำ ช่วยให้เกิดแรงดูดน้ำจากรากสู่ส่วนบ่อนของต้นไม้ หากต้นไม้ไม่มีใบหรือมีใบน้อย ต้นไม้จะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ หรือใช้น้ำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในกรณีที่กิ่ง หรือใบเป็นโรค ก็ควรตัดเฉพาะกิ่งและใบนั้น และปล่อยส่วนที่เหลือไว้ เมื่อต้นไม้แตกกิ่งก้านใหม่และโตพอแล้ว เราจึงสามารถตัด และตกแต่งได้ หรือเราสามารถเริ่มตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ได้หลังฤดูฝนแรก เพราะต้นไม้จะได้รับสารอาหารจากปุ๋ย และโตพอที่จะแตกกิ่งใหม่

7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม - ตัดกิ่งลิดใบทิ้งทั้งก่อน และหลังปลูก

การปลูกต้นไม้ล้อมนั้น เป็นสิ่งที่หลาย ๆ บ้านต่างนิยมทำ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้บ้านของเราร่มรื่น เย็นสบายแล้วนั้น ยังช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่าอยู่ให้กับบ้าน อีกทั้งยังช่วยพรางสายตาคนนอกบ้านได้อีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้นั้นเราควรทำความเข้าใจวิธีปลูกที่ถูกต้อง เพื่อที่ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตอย่างถูกวิธี ความเข้าใจผิด  7 ข้อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ล้อม ที่ควรแก้ไขทันที เป็นความเข้าใจผิดเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้านเราที่ใครที่คิดจะปลูกควรศึกษา และแก้ไขให้ถูกวิธีก่อนที่ต้นไม้เราจะตาย

เมื่อได้ทราบวิธีการปลูกต้นไม้ล้อมแบบผิด ๆ แล้ว ก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขกับต้นไม้ต่าง ๆ ที่เรานำมาปลุกไว้ภายในบริเวณได้ และเราขอ แนะนำ 5 ต้นไม้ไล่ยุง ที่ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อช่วยให้บ้านของเราปลอดยุ่ง ไม่ให้กัดคนในบ้านของเรา พร้อมป้องกันพาหะนำโรคที่มาจากยุ่งได้

นอกจากนี้ เนื่อจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันยังคงระบาดอย่างหนัก และหลาย ๆ คนต้องหยุดทำงานอยู่ที่บ้าน ก็อาจจะต้องใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ก็อาจจะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นได้ ซึ่ง 7 วิธีช่วยประหยัดไฟเมื่อต้องอยู่บ้าน จะเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้ประหยัดไฟ และลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้